ฝ่ายบริการลูกค้าภาคเหนือ

1.) คุณชิษณุพงษ์ ศรีจูม โทร. 096-796-6813

2.) คุณสุภมิตร ศรีจูม โทร. 098-968-4969
พื้นที่ให้บริการ :  จ.อุทัยธานี

คุณไพจิตร โทร. 089-860-2554
พื้นที่ให้บริการ : จ.พิษณุโลก

คุณญาณกร โทร. 084-363-4940
พื้นที่ให้บริการ จ.พิจิตร, จ.เพชรบูรณ์, จ.นครสวรรค์

3.) คุณเจริญ ศรีคำวัง โทร. 087-172-2247
พื้นที่ให้บริการ : จ.สุโขทัย

คุณภูตะวัน โทร. 097-953-4462
พื้นที่ให้บริการ : จ.ตาก

คุณไชยา โทร. 093-265-5767
พื้นที่ให้บริการ : จ.กำแพงเพชร

4.) คุณอาทิตย์ คำสว่าง  โทร. 080-169-5655
พื้นที่ให้บริการ : จ.เชียงใหม่

คุณชาญชัย โทร. 087-659-8930
พื้นที่ให้บริการ : จ.ลำปาง, จ.ลำพูน

5.) คุณอิทธิพล สุยะวงศ์  โทร. 089-917-5012
พื้นที่ให้บริการ : จ.อุตรดิตถ์

คุณภูวดล โทร. 093-134-8342
พื้นที่ให้บริการ : จ.พะเยา, จ.เชียงราย

คุณจรัญ โทร. 061-306-0594
พื้นที่ให้บริการ : จ.แพร่