ฝ่ายบริการลูกค้าภาคเหนือ

1.) คุณชิษณุพงษ์ ศรีจูม โทร. 096-796-6813

2.) คุณสุภมิตร ศรีจูม โทร. 098-968-4969
พื้นที่ให้บริการ :  จ.พิจิตร, จ.เพชรบูรณ์, จ.นครสวรรค์, จ.อุทัยธานี, พิษณุโลก

3.) คุณเจริญ ศรีคำวัง โทร. 087-172-2247
พื้นที่ให้บริการ : จ.กำแพงเพชร, จ.ตาก, จ.สุโขทัย, จ.อุตรดิตถ์

4.) คุณอาทิตย์ คำสว่าง  โทร. 080-169-5655
พื้นที่ให้บริการ : จ.ลำปาง, จ.ลำพูน,  จ.เชียงใหม่

5.) คุณอิทธิพล สุยะวงศ์  โทร. 089-917-5011
พื้นที่ให้บริการ : จ.เชียงราย, จ.อุตรดิตถ์,  จ.แพร่, อ.พะเยา