FS-160 | เครื่องสั่นสลายไขมัน

มี 3 ระดับ

1. Walking Mode ระดับการสั่นเทียบเท่ากับการเดิน

2. Jogging Mode ระดับการสั่นเทียบเท่ากับการเดินเร็ว/วิ่งเบาๆ

3. Running Mode ระดับการสั่นเทียบเท่ากับการวิ่ง

ช่วยให้คุณสามารถบริหารร่างกายเพื่อกระชับกล้ามเนื้อเฉพาะจุดตามที่ท่านต้องการได้ซึ่งท่าการบริหารทำได้ทั้งในท่า นั่ง ยืน นอน โดยในขณะที่ใช้เครื่องสั่นจะทำให้กล้ามเนื้อเกิดความพยายามในการออกแรงต่อต้านต่อแรงสั่นสะเทือน ส่งผลให้มัด กล้ามเนื้อในจุดนั้นเกิดการเกร็ง สั่น ยืดตัวและหดตัวไปพร้อมๆกันอย่างรวดเร็วตามความถี่ของเครื่องสั่นการออกกำลังกายด้วยเครื่องออกกำลังกายแบบสั่นนั้นส่งผลให้กล้ามเนื้อต้องทำงานค่อนข้างมากในเวลาอันสั้น แต่กลับส่งผลให้กล้ามเนื้อเกิดอาการปวด หรือล้าน้อยกว่าการออกกำลังกายชนิดอื่นๆ

– ใช้งานง่าย เพียง 10 – 15 นาที/ ครั้ง
– ปลอดภัย บริเวณพื้นวางเท้ามีแผ่นยางกันลื่น