SF-051 | เครื่องเตรียมอาหาร

คุณสมบัติ

เทคโนโลยีใหม่ เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบ พร้อมสรรพสำหรับครอบครัวไทย
ด้วยเครื่องปั่น คุณสมบัติพิเศษในการบด หั่น สับ ซอย
– ด้วยปุ่ม OFF ปิดการทำงาน
– ปุ่มสวิทซ์เบอร์ 1 สำหรับการปั่น คั้นผลไม้ชนิดแข็ง ดันแยกกากด้วยความเร็ว
– ปุ่ม PUSH เครื่องทำงานตามจังหวะกด ในการเร่งสปีดเร็ว ในการย่อยอาหารชิ้นใหญ่ ให้เป็นชิ้นเล็ก
– เครื่องเตรียมอาหารรุ่นนี้มีความคงทน ประหยัดเวลา สะดวก รวดเร็ว เหมาะกับครอบครัวไทยในยุคสมัยใหม่นี้